Warsztat Terapii Zajęciowej w Mońkach

Działając w imieniu Powiatu Monieckiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach dofinansowuje ze środków PFRON i nadzoruje działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mońkach. WTZ utworzony w 2005 roku przeznaczony jest dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie powyżej 16 roku życia. W Warsztacie prowadzone są zajęcia w 7 pracowniach:

 • Artystycznej,

 • Technicznej,

 • Rehabilitacyjno-usprawniającej

 • Czynności dnia codziennego

 • Przygotowywania posiłków

 • Poligraficzna,

 • Przyrodniczo-ogrodnicza.

Działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mońkach są ukierunkowane na usprawnienie fizyczne, psychiczne i społeczne niepełnosprawnych podopiecznych.

W Warsztacie prowadzone są zajęcia obowiązkowe, które obejmują:

  • ogólne usprawnienie,

  • rozwijanie umiejętności życia codziennego,

  • przygotowanie do życia w środowisku społecznym,

  • rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,

  • rozwijanie umiejętności zawodowych,

  • rozwijanie innych umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii.