Projekt ,,Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja"

plakat_2
 
O projekcie
Projekt ,,Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja" jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w okresie od 01.03.2010 r. do 31.12.2010 r. w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej.
Beneficjentem projektu jest Powiat Moniecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach. Całkowita kwota projektu 407.158,55 zł w tym wkład własny 59.664,00 zł, uzyskane dofinansowanie 347.494,55 zł.
Projekt ,,Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu systemowego jest wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy zastosowaniu form aktywnej integracji, zwiększenie potencjału społeczno - zawodowego osób bezrobotnych oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Grupę docelową projektu będą stanowić: osoby niepełnosprawne - 57 osoby bezrobotne - 24 usamodzielniani wychowankowie domu dziecka i rodzin zastępczych - 4
Działania realizowane w projekcie z wszystkimi uczestnikami: * konsultacje z psychologiem (konsultacje indywidualne) - warsztaty umiejętności psychospołecznych (konsultacje grupowe) * spotkania z doradcą zawodowym (konsultacje indywidualne) warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji wobec pracodawcy (konsultacje grupowe) * kursy i szkolenia zawodowe (w grupach) min.: obsługa komputera (Word,Exel), Internet, obsługa kas fiskalnych, profesjonalny sprzedawca, prawo jazdy kat.B i inne * konsultacje z radcą prawnym (konsultacje indywidualne) uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych i/lub zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze * dwie imprezy integracyjne letnia - Festyn sportowo - rekreacyjny i jesienna - Poznajmy Nasz Powiat.