News

 • Ogłoszenie o wynikach naboru

  Ogłoszenie o wynikach naboru               Do prowadzenia programu korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie II edycja na 2019r. zgłosiły się dwie osoby, które spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu : Pani Jolanta Molska Pani Emilia Niedziołko...

 • Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

  Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje, że w ramach pozyskanych środków finansowych z budżetu Wojewody Podlaskiego, prowadzi nabór uczestników do grupy ,,Programu korekcyjno -...

 • Ogłoszenie o naborze

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach ul. Al. Niepodległości 3 19-100 Mońki   Kierownik PCPR ogłasza nabór na  wolne stanowiska: – specjalisty do przeprowadzenia terapii rodzinnej; - logopedę; - pedagoga; - specjalistę do przeprowadzenia treningu zazahowań agresywnych....

 • Ogłaszenie o naborze Kandydatów do prowadzenia „Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób...

    O g ł o s z e n i e   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach z siedzibą: 19 – 100 Mońki, Aleja Niepodległości 3/3 ogłasza nabór Kandydatów do prowadzenia „Programu  korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących  przemoc w rodzinie na rok 2019 – II edycja”     I....

 • Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko – specjalisty do przeprowadzenia warsztatu dla rodzin...

  OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE na wolne stanowisko : Specjalisty do przeprowadzenia warsztatu dla rodzin zastępczych   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach ul. Al. Niepodległości 3 19-100 Mońki   Kierownik PCPR ogłasza nabór na  wolne stanowisko – specjalisty...

 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista do przeprowadzenia warsztatu dla rodzin zastępczych

  OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE na wolne stanowisko : Specjalisty do przeprowadzenia warsztatu dla rodzin zastępczych   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach ul. Al. Niepodległości 3 19-100 Mońki   Kierownik PCPR ogłasza nabór na  wolne stanowisko – specjalisty do...