Katalog rzeczowy PFRON

1. Dofinansowanie z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych:

1) osoby z dysfunkcją narządu słuchu z stopniu znacznym lub umiarkowanym mogą skorzystać z dofinansowania do zakupu:

 • dzwonka do drzwi wyposażonego w sygnalizację świetlną oraz jego montaż,

 • aparatu telefonicznego wyposażonego w sygnalizację świetlną,

 • telefonu z wmontowaną cewką indukcyjną w słuchawce,

 • budzików świetlnych lub wibracyjnych, faksu, telefaksu, tekstofonu, wideofonu lub pagera oraz ich montaż,

 • wzmacniacza do aparatu telefonicznego wraz z montażem,

 • generatorów szumu,

 • przenośnych indywidualnych wzmacniaczy dźwięku, słuchawek, minipętli induktofonicznych,

 • indywidualnych urządzeń akustycznych przybliżających dźwięki (działających na FM lub podczerwień),

 • zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora (przewodowych i bezprzewodowych),

 • modemu, faksmodemu, telefonicznego łącza ISDN, umożliwiającego dostęp do łączności wizualnej oraz zestawu urządzeń umożliwiających taką łączność za pomocą komputerów i sieci telefonicznej,

 • zestawu komputerowego (komputer, monitor, drukarka) z oprogramowaniem systemowym oraz programem specjalistycznym dla dzieci i młodzieży uczącej się,

 • usług dostępu do internetu,

 • inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk,

 • zestawy sygnalizujące dźwięk telefonu, dzwonka do drzwi, płacz dziecka, alarmu przeciwpożarowego, budzika itp. poprzez miganie lampy,

 • usługi tłumacz migowego (jeśli nie są zapewnione bezpłatnie).

 •  

2) osoby z dysfunkcją narządu wzroku z stopniu znacznym lub umiarkowanym mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu:

 • aparatu telefonicznego z oprogramowaniem Braille'a,

 • radiomagnetofonu, dyktafonu, krótkofalówki, radia, czytaka i in.,

 • maszyny do pisania pismem Braille'a,

 • materiałów optycznych i elektrooptycznych typu: lupy, mono-okulary, okulary lornetkowe, powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe itp.,

 • telefonu komórkowego udźwiękowionego (dla osób aktywnych zawodowo lub udzielających się społecznie),

 • programu do skanera rozpoznającego pismo Braille'a,

 • usługi lektorów i przewodników (jeśli nie są zapewnione bezpłatnie),

 • komputera przystosowanego do potrzeb uczącej się osoby niepełnosprawnej oraz specjalistycznych programów komputerowych,

 • zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych, łazienkach umożliwiających samoobsługę wnioskodawcy,

 • likwidacja progów i zróżnicowania poziomów podłogi,

 • wymiana wykładzin podłogowych na posadzki antypoślizgowe,

 • oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub fakturą,

 • budowę instalacji c.o. oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej zamieszkałej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną,

 • wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu oświetlenia,

 • wprowadzenie oznakowania kolorystycznego i fakturowego elementów pionowych i poziomych małej architektury,

 • trwałe pomalowanie narożników budynku

 • zakup kuchenki mikrofalowej,

 • zakup i montaż kuchni elektrycznej w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnię węglową lub gazową w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej,

 • zakup pralki automatycznej dla osoby niepełnosprawnej (zamieszkałej samotnie lub z innymi osobami niepełnosprawnymi z powodu narządów wzroku lub ruchu),

 • zakup innych urządzeń technicznych (mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych) posiadających interfejs dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki,

 • zakup budzików i zegarków świetlnych i wibracyjnych,

 • zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania opalanego węglem na piec opalany gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej (zamieszkałej samotnie lub z osobami niepełnosprawnymi z powodu narządów wzroku lub ruchu).


 

2. Dofinansowanie z zakresu likwidacji barier architektonicznych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu znacznym lub umiarkowanym (mających problemy w poruszaniu się):

 • udokumentowane koszty przeprowadzki do lokalu wymagającego małego przystosowania do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo,

 • budowa pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego umożliwiające osobie niepełnosprawnej samodzielny dostęp do lokalu,

 • utwardzenie powierzchni przed wejściem do budynku (do 9 m²) oraz chodnika (do 5 mb),

 • dostawa, zakup i montaż urządzenia do transportu pionowego (podnośnik, platforma schodowa, transporter schodowy, winda przyścienna, inne urządzenia do transportu pionowego),

 • opłaty poniesione z tytułu sporządzenia dokumentów stanowiących podstawę do wydania zgody na dopuszczenie do eksploatacji urządzenia, jeżeli konieczność uzyskania takiej zgody wynika z odrębnych przepisów,

 • zakup, dostawa i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,

 • roboty polegające na likwidacji progów i zróżnicowania poziomów podłogi,

 • przystosowanie drzwi:

- zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm, pozostałych 80 cm,

- zakup i montaż drzwi przesuwnych, - zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych, przyciskiem (dla wnioskodawców o niesprawnych rękach),

- zakup i montaż zabezpieczenia drzwi (do wysokości 40 cm. od podłogi) przed uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie ościeżnicy stalowej wyłącznie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, - zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiające ich samodzielną obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim w kuchni i w jednym pokoju wybranym przez wnioskodawcę,

- zakup i montaż drzwi balkonowych i okien, umożliwiające ich samodzielną obsługę przez osobę z niepełnosprawnością kończyn górnych lub poruszającą się na wózku inwalidzkim mieszkającą samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną,

 • wymiana wykładziny podłogowej, jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się, na posadzkę, wykładzinę lub panele antypoślizgowe,

 • budowa lub zakup wolnostojących łazienek i toalet dostosowanych do potrzeb wnioskodawcy, adaptację pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla potrzeb osób niepełnosprawnych, lub przystosowanie istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb wnioskodawcy podyktowanych jego niepełnosprawnością, przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku, w tym:

 • obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim,

 • zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach,

 • zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż 90° (do 170°),

 • zakup i montaż zatrzasków magnetycznych,

 • przeróbkę wewnętrznych instalacji: elektrycznej, gazowej, c.o. oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dostosowując je do potrzeb montowanych urządzeń w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,

 • budowę instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej mieszkającej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną,

 • zakup i instalacja systemu automatycznego otwierania drzwi do garażu i bramy wjazdowej - w przypadku osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim uczącej się lub aktywnej zawodowo.


 

3. Dofinansowanie dla osób z innymi rodzajami niepełnosprawności:

 • zakup urządzeń technicznych z zakresu gospodarstwa domowego ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych czynności, których wykonanie jest utrudnione ze względu na niepełnosprawność,

 • zakup i montaż urządzenia wspomagającego SAM umożliwiającego obsługę niepełnosprawnego - dla osób dotkniętych dysfunkcja narządów ruchu, np. z powodu: tetraplegii, paraplegii, zaniku mięśni, porażenia mózgowego, udaru mózgu, SM itp.,

 • zakup łóżka ortopedycznego umożliwiającego obsługę osoby niepełnosprawnej dotkniętej dysfunkcją narządów ruchu z różnych powodów i skazanej na ciągłe leżenie,

 • zakup i instalacja podnośnika wannowego oraz podnośnika sufitowego,

 • zakup sprzętów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych i kąpieli przez osoby niepełnosprawne ruchowo takich jak:

- siedzisko wannowe,

- leżak kąpielowy,

- taboret prysznicowy ,

- siedzisko pod prysznic,

- krzesło toaletowe

- nadstawka sedesowa,

- uchwyty ułatwiające korzystanie osobie niepełnosprawnej z urządzeń łazienkowych.


Uwaga: W uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków PFRON mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych nie wymienione w powyższym katalogu.